webSIL Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Gdyni

System Informacji Lokalowej webSIL

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Gdyni

Logowanie

Bezpieczeństwo

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z SIL niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  1. dbaj o poufność swojego loginu i hasła,
  2. sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania,
  3. nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych.

Po zakończeniu pracy należy:

  1. wylogować się używając opcji WYLOGUJ - gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika,
  2. zamknąć przeglądarkę internetową.