webSIL Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Gdyni

System Informacji Lokalowej webSIL

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Gdyni

Instrukcja webSIL

powrót

Aby zalogować się do systemu należy uzyskać swoje konto webSIL od Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Gdyni, zgodnie z procedurami. Po prawidłowym wpisaniu użytkownika i hasła system przekieruje cię do panelu konta.

Po 5-krotnym błędnym wprowadzeniu hasła pod rząd, system zablokuje twoje konto. Aby odblokować swoje konto, skontaktuj się z Administratorem lub skorzystaj z opcji „Nie pamiętasz hasła?”.

Gdy logujesz się po raz pierwszy, system wymaga dodatkowej weryfikacji: zapyta o dowolny numer ewidencyjny z twoich kartotek (standardowo numer z umowy najmu). Pytanie o numer kartoteki nastąpi również po odblokowaniu konta i otrzymaniu nowego hasła.

Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z procedury „Nie pamiętasz hasła?” dostępnej przy formularzu logowania:

  1. w formularzu „Resetuj hasło” wpisz swój login, adres e-mail i kliknij prześlij,
  2. jeśli dane są poprawne, system prześle automatyczną wiadomość z linkiem do formularza zmiany hasła,
  3. formularz zmiany hasła wymaga podania dowolnego numeru ewidencyjnego z twoich kartotek (standardowo numer z Umowy najmu),
  4. jeśli wszystkie dane są poprawne, hasło zostanie zmienione, a system przekieruje cię do panelu konta.

Wygenerowany kod ważny jest przez 15 minut.